وبینار Enovent درباره موضوعات منتخب در صنعت انرژی: استراتژی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری

سخنرانی در سومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: درس‌های نفت خاورمیانه برای توسعه صنعت E&P ایران

سخنرانی در سومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: درس‌های نفت خاورمیانه برای توسعه صنعت E&P ایران

سخنرانی در دومین کنگره اکتشاف و تولید ایران: دلالت‌های «نرمال جدید» بازار نفت برای تحول سازمانی

سخنرانی در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: صنعت بالادستی نفت عراق و زمینه‌های همکاری با ایران

سخنرانی در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: صنعت بالادستی نفت عراق و زمینه‌های همکاری با ایران